Skip to content

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Program „MALUCH+” 2022-2029

W dniu 20.09.2023 r. Żłobek MILOVE KROCZKI podpisał umowę ws. przekazania dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W ramach realizacji umowy zostało utworzone 9 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w już istniejącym żłobku mieszczącym się przy ul. Leopolda Staffa 16/11 w Gdyni.

Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach III Priorytetu programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 II Osi Priorytetowej „Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym”

Wartość zadania:

– FERS – środki europejskie w kwocie 92 166,59 zł.

– FERS – współfinansowanie krajowe w kwocie 19 523,41 zł.

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

Przebudowa i remont pomieszczeń istniejącego żłobka do potrzeb zwiększonej liczby dzieci w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zakup i montaż wyposażenia min. meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki.

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się do zwiększenia ilości dzieci objętych opieką, a powstałe dzięki programowi dodatkowe miejsca opieki umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Program „MALUCH+” 2022-2029 jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.