Skip to content

Zajęcia

Język angielski

Zajęcia mają na celu bezstresowe osłuchanie się najmłodszych z językiem angielskim poprzez zabawę, muzykę i taniec, a także przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych. Śpiewamy więc piosenki po angielsku, mówimy rymowanki, tańczymy, a wszystko to w atmosferze beztroskiej zabawy. Najważniejszym aspektem tych zajęć jest wpojenie dzieciom prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, tak aby w przyszłości ułatwić im naukę tego języka chociażby w szkole.

Żłobek Milove Kroczki
Żłobek Milove Kroczki

Umuzykalnienie

Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka, dlatego w MILOVE KROCZKI razem z dziećmi: słuchamy muzyki – rozwija to wrażliwość muzyczną i estetyczną, kształci zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, do koncentracji uwagi; gramy na instrumentach – improwizowanie, odtwarzanie przez dzieci muzyki to z kolei rozwój kreatywności, koordynacji ruchowej, samodzielności i poczucia własnej wartości oraz tańczymy i śpiewamy, co wyrabia sprawność muzyczną, koordynację ruchów, samodzielność, ćwiczy pamięć i współpracę z innymi.

Ruchowe

Ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi m.in. wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy, kształtowanie świadomości własnego ciała, poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, nawiązywania kontaktu z innymi, pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę, uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, a przy tym wszystkim wyzwala wiele radości i śmiechu.

Muzykoterapia

Odpowiednio dobrana muzyka wycisza negatywne emocje i pobudza te pozytywne. Dziecko pogłębia percepcję muzyki, uświadamia sobie własne stany emocjonalne i ma możliwość wyrażenia ich poprzez ruch, klaskanie, tupanie czy nawet krzyk. Finałowym i niezwykle przyjemnych elementem muzykoterapii jest relaksacja, kiedy to w pozycji siedzącej lub leżącej ćwiczymy z dziećmi świadome oddychanie, tym samym kończą zajęcia odprężeniem fizycznym i psychicznym.

Żłobek Milove Kroczki

Plastyka

Podczas zajęć plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki jak rysowanie kredkami, farbami, malowanie palcami, stemplowanie, prace wykonane z makaronów, włóczek, szmatek, masy solnej i innych. Zajęcia te rozwijają u dzieci kreatywność, wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, budują wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości, koncentracji i przygotowują małe rączki do nauki pisania w przyszłości.

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych w Sali Sensorycznej, dzięki czemu dzieci mają okazje rozwoju kompetencji interpersonalnych i współpracy z innymi dziećmi. Dzieci poprzez zabawę zachęcane są do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywanie z nimi kontaktu.

Zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości oraz poprawia samoocenę. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, w szczególności pod kątem rozwoju psychoruchowego, doskonalenia dużej i małej motoryki, koordynacji ruchowej, wzrokowej, planowania ruchowego oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów.

Żłobek Milove Kroczki